Wat doet Stichting Karauli?

Water is voor een groeiend aantal mensen op de wereld geen vanzelfsprekendheid meer. Ook niet voor de regio die Stichting Karauli heeft geadopteerd: Karauli in de provincie Rajahstan, een zeer warme en droge streek in het Noord-Westen van India. De bewoners moeten door de enorme droogten steeds verder om aan water te komen.

Wij, Stichting Karauli, staan voor de duurzame verbetering van de lokale watervoorziening in Karauli. Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om de waterproblematiek in de regio Karauli terug te dringen. Door het aanleggen en onderhouden van nieuwe dammen. Door de dammen kan het water dat in het regenseizoen valt in kleine stuwmeren worden opgevangen en opgeslagen.

Water wordt weer bereikbaar! Natuurlijk doet Stichting Karauli het niet alleen. De projecten worden ontwikkeld, uitgevoerd en beheerd in nauwe samenwerking met een lokale organisatie onder verantwoordelijkheid van maharadja Krishna Chandra Pal. Hij maakt zich in Karauli al jarenlang politiek en organisatorisch sterk om de lokale levensomstandigheden te verbeteren. De samenwerking ter plaatse betekent een structurele- en sociale verankering van de projecten en last but not least ook een garantie op een effectieve besteding van de door ons ter beschikking gestelde middelen! Er is nog heel veel te doen. En dat geldt niet alleen voor de aanleg van dammen. Stichting Karauli maakt zich ook sterk voor het vestigen en ondersteunen van lokale scholen, zodat een nieuwe generatie de kans krijgt zich te ontwikkelen.